Boka

professionell coaching

förändring och perspektiv

Coaching är en lösningsfokuserad samtalsmetodik, oftast med långvariga, terapeutiska effekter. Coaching lämpar sig för alla områden i livet där man söker förändring av något slag. Till exempel områden där man kämpar, har fastnat och vill komma loss, eller områden där man vill prestera bättre eller må bättre inombords.

Jag kommer att erbjuda dig träning, strategier och tekniker på hur du själv kan finna nya förhållningssätt eller lösningar på problem och mentala föreställningar. Som coach är jag specialist på den utvecklingsprocess som främjar, frigör och utvecklar din inre potential så du kan fördjupa ditt lärande och förbättra dina prestationer, samt att hitta nya effektivare sätt att tänka och handla.

Jag kommer ge dig nya objektiva perspektiv till dina befintliga tankemönster samt hålla dig ansvarig för att starta och upprätthålla en process så att du når dina mål till varaktig förändring. Coaching handlar framförallt om mental träning och personlig utveckling men det mest unika är att få tillgång till förmågan att kunna skifta mellan mentala perspektiv och på så sätt få ny insyn i gamla beteenden eller problem.

Therese

ställföreträdande styrka

En relation mellan coach och klient bygger på samarbete och tillit. En coach kan liknas med en ställföreträdande styrka som klienten kanske inte har just för tillfället och med nyfikenhet utforskar vi möjligheter och drömmar. Rädslor och begränsningar är vanligt förekommande hinder på vägen och med försiktighet kan även de behöva utforskas för att upprätthålla eller bygga en sund självacceptans och självkänsla.

Ett coachingsamtal går ut på att jag lyssnar, ser, bekräftar och återspeglar det du förmedlar så att klarhet och utrymme för reflektion skapas. Jag kommer ställa oändligt med frågor, byta perspektiv och lyfta på stenar. Jag hjälper dig att se din egen potential. Om önskemål finns kan även coaching ske över telefon eller under en promenad. Mellan våra samtal märker du av mig som en-mans-hejarklack via sms och mail för att du skall känna stöd och kunna hålla fokus.

livscoaching

Livscoaching handlar främst om att nå från sin normala nivå av vardag till en högre nivå som innehåller mer livskvalitet, glädje, balans och acceptans, friare från dömande och värderande.
Den stora skillnaden mellan psykoterapi och coaching är att inom psykiatrin ligger stor del av fokus på det dysfunktionella hos en person, exempelvis en depression, för att hjälpa personen upp till en normal basnivå och ett fungerande liv.
Inom coaching ligger det hela och friska i fokus för att ta personer som redan ligger på en funktionell nivå till en mer optimal nivå av vardagsliv. Coaching är motivationsskapande och vi arbetar härifrån och framåt.
Coaching är inte rådgivning. Coaching handlar inte heller om att byta negativa tankar mot positiva i en magisk hokuspokus eller quickfix-lösning.
Coaching är träning och utveckling på det personliga planet och resultaten är oftast ovärderligt meningsfulla och livslånga.
Som coach är jag din professionella samtalspartner och alla samtal sker under sekretess.

"mitt i svårigheten finns möjligheten" Albert Einstein 1879-1955