Boka

ta hand om din personal

Med stresshantering förbättras möjligheterna till att sjukskrivningsperioden inte behöver bli så lång eller t.o.m. att sjukskrivning kan undvikas helt!

tecken på att en medarbetare mår dåligt

 • sjukfrånvaron ökar
 • känslomässiga utbrott
 • nära till irritation och ilska
 • försämrad intellektuell förmåga
 • sämre minne och koncentrationsförmåga
 • slutar ta raster
 • övertiden ökar
 • missköter hälsa och hygien
 • självkritisk
 • viktökning eller viktförlust

stresshantering är avdragsgillt

Enligt Skatteverket är stresshantering en friskvårdsaktivitet och därmed en skattefri förmån för den anställda och en avdragsgill kostnad för arbetsgivaren.

Som arbetsgivare har man möjligheten att erbjuda sina anställda enklare slag av motion och friskvård. Detta innebär att arbetsgivaren inte behöver göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på förmånen. För att förmånen ska räknas som en personalvårdsförmån ska den:

 • vara av mindre värde
 • rikta sig till samtliga i personalen.

Vad räknas som mindre värde?

Friskvårdsbidrag som arbetsgivaren ger till den anställda får vara maximalt 5.000 kronor per år.

För att en förmån som består av enstaka behandlingar ska anses vara av enklare slag och av mindre värde bör kostnaden normalt inte överstiga 1.000 kronor per tillfälle. Den totala kostnaden per år för enstaka behandlingar bör inte överstiga ett belopp som betraktas som mindre värde, det vill säga ett belopp på 5.000 kronor.

vad kostar en sjukskrivning?

Exempel från arbetsmiljöverket:
En sjukskriven medarbetare kostar lågt räknat 2 740 kronor per dag.
Beräknat enligt följande: 90% av lönen (exempel 30.000 kr/månad) + semesterkostnad + sociala avgifter + omkostnader för lokaler, utrustning mm utslaget per arbetsdag (50% i påslag).

Stressrelaterade sjukdomar är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och dessa ökar. Att undvika att personalen går in i väggen är bland det viktigaste du som arbetsgivare kan göra. Inte minst av ekonomiska skäl. En utbränd medarbetare kostar lågt räknat 388 000 kronor.
Beräknat enligt följande: Minskad effektivitet och produktionsbortfall två månader innan sjukskrivning: 25 procent av lönen (exempel 30.000 kr/månad) + semesterkostnad + sociala avgifter: 22.000 kronor. 2 veckor sjukfrånvaro (sjuklön på 90% + semesterkostnad + sociala avgifter): 16 000 kronor. 1,5 månad med förlorad produktion: 150 000 kronor. Kostnader för rekrytering och inskolning av ersättare: 200.000 kr.

Som arbetsgivare har man en skyldighet, enligt lag, att förebygga stress på arbetsplatsen.

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.